Zahrada U Slunce

Lektoři 

Hakima Hana Hrabětová

 
Terapeutka a léčitelka s více než 20ti letou praxí. První zkušenosti získávala nejprve v Německu, kde spolupracovala přímo v lékařské ordinaci s lékařkou a léčitelkou v jedné osobě. V Německu také několik let působila, než se přestěhovala zpět do Česka, kde má svou praxi asi 15 let.
Snaží se předávat lidem to, co se sama v životě naučila. 

Hakima učí žít podle vnitřní pravdy a pocitů - pomáhá lidem měnit zažité vnitřní "programy", které je často svazují, brání rozvoji potenciálu a mohou způsobovat somatické a později i zdravotní potíže.

Za vedení skvělých lektorů a mistrů vystudovala celou řadu oborů, které používá při své práci s klienty. Patří mezi ně například léčebná diagnostika, biodynamické masáže, holistická terapie, jemnější práce s energií.

Vybírá cestu, která je vhodná právě pro člověka, se kterým pracuje a pomáhá mu k potřebné změně, k sebeuvědomění a uzdravení.

Semináře vedené Hakimou jsou vhodné pro ty, kteří řeší nejrůznější životní situace - od zdravotních potíží až po mezilidské vztahy jakéhokoliv druhu.

""Hakima je učitelka, duchovní průvodkyně. Pokaždé zaseje důležité podněty k přemýšlení .... pokaždé se mi její věty vybaví v určitých životních situacích a já si něco důležitého uvědomím. Pomáhá mi vynášet na světlo to ´co někde uvnitř vím´, její inspirace mi to mé pomáhá poskládat a propojit do smysluplného celku."  
Ika

Sanjana Petra Koubková


Psychoteraputka a lektora seminářů s dlouholetou praxi. Pracuje s lidmi ve věku od patnácti let. Vystudovala různé psychoterapeutické metody a pro každého klienta volí, metodu, která je pro něj v dané chvíli nejvhodnější - například NLP a hypnózu podle M.Ericksona, EFT - techniku emoční svobody, STV - Symbolovou terapii vhledem, mediace, regresní terapie, rodinné konstelace, párový kriskros.

V životě jsou pro ni velmi důležité vztahy. Sama o své práci s klienty říká:

...Vnímám člověka jako celistvou bytost, která má svoji jedinečnou minulost, přítomnost a kráčí po své jedinečné cestě do budoucnosti. Lidé k terapeutům chodí ve chvíli, kdy cítí , že něco je v jejich životě špatně a mají odvahu a chuť to změnit. Přistupuji ke každému klientovi individuálně s láskou a pochopením.

...Asi největším překvapením mých klientů bývá poznání, že není tak důležité, co partner dělá nebo nedělá, ale jak já celou situaci vnímám, co cítím, co konkrétního se mě nejvíce dotýká a jaké já vidím možnosti v komunikaci, abych se cítil lépe. Jde o to hluboce respektovat Potřeby svoje stejně jako respektovat Potřeby mého partnera.